Blog

Tıbbın Olmazsa Olmazı: Bütünsel Yaklaşım ve Kişiye Özel Tedavi

Sağlık

Tıbbın Olmazsa Olmazı: Bütünsel Yaklaşım ve Kişiye Özel Tedavi

Temelinde felsefe, bilim ve ahlak olan tıbbın bir alternatifinin olmadığını vurgulayarak söze başlamak isterim;

BÜTÜNSEL TIP NEDİR ?

Tüm Tıp eğitimi süresince öğrendiklerimizi bir araya getirerek çok yönlü ve geniş bir bakış açısıyla hastanın sorununa kendisi, yakın ve uzak çevresi, psikolojisi, inançları ve değerleri yönünden bakma yöntemidir.

Biyokimya ve moleküler biyoloji temelinde bireyin fizyolojisini inceler, sorun oluşturan basamakları açığa çıkartarak hastalık/ hastalıkların KÖK nedenine ulaşır ve müdahale eder.

Bu süreçte muayene , anamnez çok ayrıntılı biçimde gerçekleştirilir.

O kadarki hastalarımız genellikle 9 aylık doğup doğmadıklarıyla niçin ilgilendiğimizi hayretle sorarlar.

Biz buna “Sağlık matriks haritası” çıkartmak diyoruz.

Bireyin maruz kaldığı genetik ve çevresel unsurların değerlendirilerek olası hastalık risklerini analiz diyor ve tüm bulgularımızı, sağlığımızı ve dengemizi sağlayan 9 temel noktanın olduğu bir şemaya yerleştirdiğimizde “Sağlık matriks haritası” ortaya çıkıyor.

Bu harita bireye özel ve ona sağlığına her yönüyle kavuşmak ve sürdürmekte yol gösteriyor.

Bu haritanın hedefi “HASTALIK YOKTUR HASTA VARDIR” kavramına uygun biçimde bireyin sürdürülebilir sağlığa kavuşmasnı sağlamak, odağı ise hasta ile hekim arasındaki güvenli ilişkisidir.

Tedavinin ve sağaltımın bireye özel olabilmesi için birkaç konuya özellikle odaklanırız; Hormonlar, uyku, enerji, sindirim sistemi, bireyin toksik yükü, detoksifikasyon (arındırma) sistemi, beslenme, merkezi ve periferik sinir sistemi, yakın ve uzak çevre, sosyal ilişkiler zaman içinde burada bu alanları etraflıca açıklamaya çalışacağım.

Ama akılda tutulması gereken sağlığa yaklaşımda artık dünyada 1 Ö 3 K kuralı geçerli ve hekimliğin yüzyıllarca gelişerek ulaştığı bu kavram iyi hekimlik uygulamalarını, hastanın sağlığını korumasını ve iyi olarak sürdürmesini de mümkün kılmakta.

1 Ö 3K NEDİR?

Önleyici
Koruyucu
Kişiselleştirilmiş
Katılımcı

Önleyici, çünkü bireyin sağlık özgeçmişini, genetik yapısını ve hayat tarzını dikkate alarak sağlık risklerini öngörüp, mümkün olan önlemlerin alınmasını hedefler.

Koruyucu, çünkü olası sağlıksızlık / hastalık durumlarına karşı gerek birey gerek toplum düzeyinde taramalar yada hayat tarzı değişiklikleri ve gerekli destekleri sağlayarak bu durumların oluşumunu engellemeyi hedefler.

Kişiselleştirilmiş çünkü, her bireyin genetik yapısı, hayat tarzı, zihin haritası sağlık sorunları, biyolojik ve psikolojik yapısı, inançları , farklıdır.İşte bu farklılıkların tanımlayarak, doğru tarama ve sağaltımı yapılandırır.

Katılımcı çünkü, bireyin bilişsel durumu ve bilgi düzeyine uygun sağlığına kavuşma ve onu korumada etkin rol alması yönünde olumlu tutum geliştirmesine yönelik güdülenme ve hekimle güven zemininde etkileşim sağlar.