Hakkımda

Uzm. Dr.
Gülin Erkmen Yıldırım
Kimdir?

Kendisini;
“Hem hayatı hem hekimlik sanatını akılla, gönülle, duyguyla, bilimle, felsefeyle inançla beslenmiş bir elle icra etme gayretim var…”
diyerek anlatmaya çalışır.

İlk öğrenimini İstanbul ve Karadeniz Ereğli’de, lise eğitimini İstanbul’da İtalyan Kız Ortaokulu ve lisesinde almıştır. Tıp eğitimini İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde almıştır.

Mecburi hizmetini ülkenin değişik illerinde yapmış, uzmanlık eğitimini İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları hastanesinde tamamlayarak, Göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı sıfatıyla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Malatya Devlet Hastanesi, Erzincan Devlet Hastanesi, Ankara Numune Hastanesi, Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanelerinde çalışmıştır.

Türkiye yüksek ihtisas hastanesinde Başhekim yardımcısı göreviyle hastane çalışanlarının çocuklarına yönelik “Hastane içi okul öncesi eğitim kurumu” protokolü hazırlayarak MEB Okul öncesi Daire Başkanlığı ile işbirliğiyle “Hastahane İçi Okul öncesi kurum” yapılandırmıştır.

İlk kez 18 yaşında Latincesinden okuma fırsatı bulduğu İbni Sina’nın “El Kanun Fi’ttıb” kitabı kendisini, geleneğimizden bugüne değin varlığını korumuş olan koruyucu ve sağaltıcı hekimlik uygulamalarını günümüz bilimsel kanıtları ışığı altında incelemeye sevk etmiştir; Bu alanda eğitim almıştır.

İtalyanca, Latince ve İngilizce bilen Dr. Gülin Erkmen Yıldırım’ın solunum sistemi hastalıkları ve tütün bağımlılığı tedavisi ötesinde ilgi alanları, Moleküler biyoloji, edebiyat, Tıp tarihi, Türk- İslam tarihi ve Sanat tarihidir.

ŞİMDİ NE YAPIYOR ?

“İvan İllich derki ” Sağlık kişinin, çevreye uyum sağlayabilme, acı çekme, büyüme, gelişme, hastalanma, iyileşme ve bütün bu süreçlerin sonunda huzurla ölümü karşılama potansiyelidir.”

Göğüs hastalıkları ve genel tebabet alanında bütünsel bir yaklaşımla modern tıp yöntemlerini, fitoterapi, aromaterapi, müzikle tedavi gibi tamamlayıcı tıp ögeleriyle zenginleştirerek KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ ve SAĞLIK DANIŞMANLIĞI sunmaktadır.

2004

2004 yılında Ankara’nın ilk ” Tütün Bağımlılığı Eğitim ve Tedavi Birimleri” yönetmeliğine tam uygun Birimini kurup, aynı zamanda diğer devlet kurumları, belediyeler ve her düzeyde eğitim kurumlarına tütün bağımlılığı eğitimi ve tedavisi hizmeti sunmuştur. Birim, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Daire Başkanlığı teklifi ve bilgisi dahilinde Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi tarafından Mısır, Azerbaycan, Arnavutluk gibi birçok ülkeye takdim edilmiş ve örnek olmuştur. Ülkemizin Tütünle Mücadele konusunda Türkmenistan, Rusya ve Hindistan’daki Uluslararası DSÖ toplantılarına katılarak Türkiye modelini sunmuş, eğitimlerine katkıda bulunmuştur.

“171 sigara bırakma danışma hattı” çalışanlarının eğitimine katkıda bulunmuştur.

2011

2011 Van Depreminde UMKE ye katılarak Van’daki sağlık hizmetlerinde çalışmıştır.

2015

2015 yılında zamanlamanın özel önem arz ettiği Esenboğa Havalimanında, Türkiye Hudut Sahiller genel Müdürlüğü Sağlık Denetleme Merkezi işbirliği ile “Kurum içi Tütün Bağımlılığı Eğitim ve tedavi Birimi” yapılandırarak zaman ve iş kaybı olmaksızın, çalışan ve yakınlarının tütün bağımlılığı tedavi hakları bütüncül bir yaklaşımla sağlamıştır.

2016-2017

2016 – 2017 yıllarında “Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı maddeler Daire Başkanlığı” çatısı altında, inovatif yaklaşımla, başta nikotin olmak üzere çeşitli bağımlılık durumlarının özellikle, çocuk ve ergen yaş gruplarında önlenmesi ve tedavisi alanında eylem planı, akran eğitim modelleri, programlar ve tedavi birimleri oluşturmada çalışmıştır.

2018…

Ankaradaki muayenehanesinde çalışmaktadır.