Blog

Göğüs Hastalıkları Denilince Ne Anlaşılmalı ?

Göğüs ve Solunum Yolu Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Denilince Ne Anlaşılmalı ?

Solunum sistemine dair bulaşıcı olan ve olmayan, göğüs kafesinin içinde ve dışındaki tüm dokuları (kalp hariç) ilgilendiren, doğrudan solunum sistemi dokularından kaynaklanabileceği gibi, diğer dokulardaki sorunların etkisi ile de ortaya çıkabilen, çevresel etkilerin sebep ya da tetikleyici olduğu çok genişbir yelpazedeki sağlıksızlık durumları.

HANGİ DURUMLARDA GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANINA İHTİYACINIZ OLUR ?

1) Eğer öksürüyorsanız

Aslında Öksürük hava yollarına yabancı maddelerin girmesini önleyen, içindeki salgıların temizlenmesini sağlayan önemli bir savunma mekanizmasıdır.

Burun ve sinüslerden başlayarak, geniz, yutak, akciğer, akciğer zarı, kalp zarı, diyafram, kulak yolu ve midede öksürüğü ortaya çıkaran algılayıcılar yaygın şekilde bulunur; Dolayısıyla öksürük akciğer dışı pek çok organdan da kaynaklanabilir.

Öncelikle öksürüğün nereden ve hangi sebep/sebeplerle kaynaklandığını bulmak gerekir.

Bu evrede düşülebilecek en büyük hata öksürüğü kesmek için, hekim tanısı olmaksızın her hangi bir öksürük kesici ilacın yada doğal/ bitkisel denilen ama içinde ne olduğu bilimsel kabul görmemiş bazı karışımların kullanılması…

Bu hastanın gerçek sorununun bulunmasını zorlaştırıp bazen imkansız hale getirerek, hastalığın onarılamaz evrelere ilerlemesine neden olabilir.

En önemli noktalardan biri öksürüğün ne kadar zamandır devam ediyor olduğu…

Eğer süresi üç haftadan kısa ise ani (akut), 8 haftadan uzun ise müzmin (kronik) öksürük diyoruz.p>

Akut öksürüğün en sık nedenleri üst solunum yolu enfeksiyonları, astım, zatürre, bronşit, çevresel veya mesleki tahriş edicilere maruziyet, kalp yetmezliği ve yabancı cisimlerin soluk borusuna kaçması olarak sıralanabilir;Kronik namı diğer müzmin öksürüğün en sık nedenleri ise astım, KOAH, verem, akciğer kanseri, geniz akıntısı, çeşitli kalp/tansiyon ilaçları, hatta bazı balgam söktürücüler ve reflü hastalığı olarak sayılabilir.

Birkaç gün içinde kendiliğinden gerileyen ve tekrarlamayan öksürük yakınması çoğunlukla gribal durumlara bağlı iken özellikle 6- 8 haftadan uzun süren öksürük yakınması olan hastaların daha detaylı araştırılması gerekebilir.

Elbette kısada sürse, eğer öksürüğe ateş,halsizlik,balgam,kanama gibi durumlar eşlik ediyor ise gecikmeden göğüs hastalıkları uzmanına ulaşmalı.

2) Eğer yeteri kadar nefes alamadığınızı hissediyorsanız…

Nedenleri çok geniş kapsamlı değerlendirilmeli, mutlaka altında yatan sebebin araştırılması gereklidir.

Neler olabilir kısaca gözden geçirelim:

Akciğere ait nedenler

Akciğerin yeteri kadar havayı içine alma kapasitesini azaltan durumlar;

Bunlardan en belirgin olanı malumunuz astım.

Astımda hava yolları iç ve dış farklı nedenlere bağlı olarak daralır, yeteri kadar hava, gereken zamanda geçemediği için hasta nefes darlığı hisseder. Özellikle sigara gibi tütün ürünleri bağımlılarının hastalığı olarak bilinen KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) da akciğerin yapısı bozuluyor ve yeterli havanın giremiyor.

Amfizemde ise hava girse dahi havanın içindeki oksijen kan damarlarına yeteri kadar taşınamıyor. Dolayısıyla kişi oksijensiz kalıyor ve nefes darlığı hissediyor. Akciğerde su toplanması, eskilerin deyimiyle zatülcenp veya akciğerin içinde oksijenin geçişini azaltan zatürreler;

Endüstrileşme, çevre kirliliği, fabrikada çalışma gibi nedenlerle akciğerin yapısını bozan partiküllere maruz kalma durumu önemli bir tehdit.

Akciğer dışı nedenler

Kalp yetmezliği de akciğer zarında su toplanmasına neden olarak, akciğer yeteri kadar genişleyememesi yoluyla bir diğer i nefes darlığı sebebi;

Kalp damar hastalıkları ve ritm bozuklukları

Kansızlık (anemi) durumunda oksijeni taşıyacak olan hemoglobin seviyesi düşer ne kadar hava alınırsa alınsın oksijen düştüğü için dokular oksijensiz kalır nefes darlığı hissi oluşur.

Hipotiroidi

Reflü de nefes darlığına yol açıyor. Mide asidi özellikle uykuda nefes borusuna kaçıp akciğerde hasar yaratabiliyor.

Böbrek hastalıklarında özellikle üre yüksekliğinde.

Üst solunum yolunda her hangi bir tıkanıklık.

Şişmanlık ve gebelik k arın içindeki basıncı artırarak nefes darlığı ortaya çıkarabiliyor.

Skolyoz gibi göğüs kafesinin kemik yapısının bozukluklarında akciğerin kapasitesi sınırlandığı için soluma zorlaşır.

Sınav gerilimi, başaramama hissi, üzüntü gibi durumlarla ortaya çıkan kaygı durumunda kişi daha çok nefes almak ister ancak alamaz.

Ayırıcı tanı ve tedavisi için gecikmeden göğüs hastalıkları uzmanına ulaşmalı.

3) Göğsünüzde ağrı varsa…

Aslında ağrı bir korunma mekanizmasıdır.

Var olan ya da olası bir doku hasarında deneyimlenen hoş olmayan duyusal bir histir ağrı.

Ortaya çıkış mekanizmaları, yayılımı, yolakları, algılanması ve kişiye özelliği ile büyük farklılıklar gösterir; Sürekli ya da aralıklı, batıcı, zonklayıcı, başladığı yerde kalan yada yayılan gibi…

Akciğer hastalıklarında ağrı genellikle batıcı tarzdadır; Akciğer embolisi, zatürre,akciğerin sönmesi (pneumothorax),akciğer zarında sıvı birikmesi, verem, akciğer kanseri,akciğer damar hastalıkları…

Göğüs duvarı kasları ile ilgili ağrılar, kaburga kırığı,Herpes zoster ( Sinir kökünü tutan ve lokalize çok şiddetli ağrı yapan ve aynı bölgede döküntüye neden olan virus hastalığı ),günümüzde Fibromyalji: kadınlarda sık görülen müzmin ağrıların sık sebeplerinden biridir.

Göğüsün ön yüzünde baskı tarzında hissedilen ağrılarda ise kalp krizinden onun ilk uyarıcısı ” angina pectoris”e , aort damarının yırtılmasından kalp zarında su toplanmasına kadar geniş bir kalp damar sistemi hastalıkları yelpazesi dikkatle araştırılmalı.

Mide barsak sistemi hastalıklarından gastroözafageal reflü, ülser, pankreas iltihabı ,özafagus spazmı özafagus yırtılması , safra kesesi taşları ve iltihabında ağrı açlık toklukla değişir, hasta tarafından mideden ağıza acı su gelmesi şeklinde ifade edilebilir.

Öncelikle göğüs ağrısının nereden ve hangi sebep/sebeplerle kaynaklandığını bulmak gerekir.

Bu evrede yapılacak en büyük hata, hekim tanısı olmaksızın her hangi bir ağrı kesici ilacın yada doğal/ bitkisel denilen ama içinde ne olduğu bilimsel kabul görmemiş bazı karışımların kullanılması…

Hastada ağrının kaynağının ve nedeninin bulunmasını zorlaştırıp bazen imkansız hale getirerek, hastalığın onarılamaz evrelere ilerlemesine neden olabilir. Üstelik ayırıcı tanıyı da zorlaştırır.

Ayırıcı tanı ve tedavisi için gecikmeden göğüs hastalıkları uzmanına ulaşmalı.

4) Solunumunuz hırıltılı ise…

Hırıltılı solunum daralmış, tıkanan hava kanalları nedeniyle oluşur.

Hırıltılı solunuma, nefes alırken içe çekilen yabancı bir cisim veya tümör gibi fiziksel bir tıkanma veya iltihabi bir durum neden olabilir. Hırıltılı sonumun diğer nedenleri arasında şunlar yer alır;

•Astım
•Bronşektazi
•Bronşiyolit
•Bronşit
•KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı)
•Anfizem (akciğerlerde hava kalması)
•Epiglot iltihabı (soluk borusu kapağının şişmesi)
•GÖR (Gastroözefageal reflü hastalığı)
•Kalp yetmezliği
•Akciğer kanseri
•İlaçlar (özellikle aspirin)
•Tütün ürünlerinin kullanımı

Ayırıcı tanı ve tedavisi için gecikmeden göğüs hastalıkları uzmanına ulaşmalı.

5) Sabah yorgunluğu hissediyor ve horluyor iseniz…

Uyku apnesi dediğimiz uykuda solunumun kısa süreli durması ve kandaki oksijen düzeyinin belirli seviyelerin altına inmesiyle karakterize olan bir sorun. Solunumla birlikte bir çok sistemi etkiler.

Erken tanı ve tedavisi, kalp ritim bozuklukları, kalp krizi ve yetmezliği, damar sertliği ve inme gibi birçok kalp ve damar hastalığının gelişmesini önler Ayırıcı tanı ve tedavisi için gecikmeden göğüs hastalıkları uzmanına ulaşmalı.

6) Parmak uçlarında küntleşme, tırnakların bombeleşmesi yani çomaklaşma oluştu ise…

Çomak parmak, akciğer absesi gibi ani başlayan iltihabi durumlarda çok hızla gelişebilir, ya da akciğer kanseri, interstisyel akciğer hastalığının erken belirtisi olabilir. Hatta bazen akciğer dışı bazı kalp hastalıkları ve mide barsak sistem hastalıklarında da görülebilir.

Ayırıcı tanı ve tedavisi için gecikmeden göğüs hastalıkları uzmanına ulaşmalı.

7) Balgam çıkarıyor iseniz…

Hava kesecikleri ve havayollarının iç yüzeylerinden salgılanan bir sıvıdır ; Nemlendirerek, yabancı cisim ve mikropları uzaklaştırarak bu dokuları korur. Ama eğer miktarı arttı,çıkarmakta zorlanıyor ,rengi yeşil sarıya döndü ya da kanlı ise enfeksiyon hastalıklarından kansere, pulmoner emboli, akciğer apsesinden kanama pıhtılaşma bozukluklarına ,kadar geniş bir hastalık yelpazesinin değerlendirilmesi gerekir.

Ayırıcı tanı ve tedavisi için gecikmeden göğüs hastalıkları uzmanına ulaşmalı.